10/5/10

Σαν σήμερα...


1956: «ΠΑΡΙΣΙ: Επείγοντα τηλεγραφήματα από τη Λευκωσία αγγέλλουν ότι σήμερον την αυγήν εξετελέσθησαν δι΄ αγχόνης οι δύο Κύπριοι πατριώται Μιχαήλ Καραολής(φωτό αριστερά)και Ανδρέας Δημητρίου(φωτό δεξιά) και ότι οι...

...κώδωνες των Εκκλησιών της νήσου ηχούν πενθίμως απ΄ άκρου εις άκρον, ενώ 420.000 Ελληνες Κύπριοι θρηνούν τους ήρωας και καταρώνται ταυτοχρόνως τους Βρεττανούς ορκιζόμενοι εκδίκησιν».
(«ΤΑ ΝΕΑ»)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου