6/4/11

Σε αγρότες τα «ξεχασµένα» κτήµατα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ-Τα Νέα
Με ευνοϊκούς όρους θα διατεθούν σε καλλιεργητές εκατοντάδες χιλιάδες στρέµµατα αγρών του Δηµοσίου
Χιλιάδες αγροτεµάχια του Δηµοσίου που παρέµεναν στα αζήτητα εδώ καιδεκαετίες, πρόκειται να παραχωρηθούν µε ευνοϊκούςόρους σε αγρότες και κτηνοτρόφους, αρχίζοντας από 635.000 στρέµµατα στην Κεντρική Μακεδονία.
Πρόκειται για «ξεχασµένες» δηµόσιες εκτάσεις που...
 κατέγραψε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και που θαδιατεθούν µέσα από µακροχρόνιες συµβάσεις5 έως 15 ετών,και µε συµβολικό ενοίκιο 1-2 ευρώ το στρέµµασε κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, µέσα από προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η πρώτη εκ των οποίων προκηρύσσεται στις 15 Απριλίου.

Σε δεύτερο στάδιο, µε µακροχρόνιες συµβάσεις αλλά µε τίµηµα που δεν θαείναι καθόλου συµβολικό και µε αποδέκτες επιχειρηµατικά σχήµατα, εξετάζεται να παραχωρηθούν και κάποια αγροτεµάχια - φιλέτα, που βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες προσφέρονται για άλλες χρήσεις, όπως βιοµηχανικές, εµπορικές ή τουριστικές.

Το φιλόδοξο αυτό σχέδιο της καταγραφής και αξιοποίησης της ανεκµετάλλευτης αγροτικής γης παρουσίασεχθες ουπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Σκανδαλίδης,διευκρινίζοντας ότι «δεν τίθεται θέµαπώλησης, παρά µόνο ενοικίασης».

«Στόχος µας είναι αφενός να δηµιουργηθούν καλλιέργειες προϊόντων που θα ενταχθούν στα 13 καλάθια που προωθεί το υπουργείο σε κάθεµια από τιςΠεριφέρειες της χώρας, αφετέρου να αναπτυχθούν ανταγωνιστικά προϊόντα (µε ζήτηση στις ξένες αγορές), να παραχθούν ζωοτροφές για να καλύψουν το έλλειµµα της κτηνοτροφίας µας καθώς και να καλλιεργηθούν ενεργειακά φυτά µε ζήτηση από τον χώρο των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, όπως το βιοντίζελ»,ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από 15Απριλίου.

Αν και ακριβή εικόνα για την αναξιοποίητη κρατική αγροτική γη δεν υπάρχει, εντούτοις εκτιµήσεις κάνουν λόγο για 2-3εκατ. στρέµµατα, ένα τµήµα ωστόσο των οποίων είναι καταπατηµένο. Το σχέδιο παραχώρησης τίθεται σε εφαρµογή αρχίζοντας από την Κεντρική Μακεδονία, και θα περιλαµβάνει δύο σκέλη:

n Αξιοποίηση 5.500 µικρών αγροτεµαχίων, έκαστο επιφάνειας κάτω των 10 στρεµµάτων, όπου µε προκήρυξη στις 15Απριλίου θα κληθούν οι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, κυρίωςόσοι διαθέτουν όµορες µε τις εκτάσεις αυτές, να τις νοικιάσουν µε συµβολικό τίµηµα. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει απαραίτητα να είναι ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ και να έχουν ενεργοποιήσει τα καλλιεργητικά τους δικαιώµατα τουλάχιστον τα τρία τελευταία χρόνια.

n Αξιοποίηση 1.634 µεγαλύτερων αγροτεµαχίων, το καθένα πάνω από 10 στρέµµατα, µε αποδέκτες νέους αγρότες,συνεταιρισµούς και οµάδεςπαραγωγών, για τη δηµιουργία καλλιεργειών ευρείας κλίµακας.

προτεράιοτητά. «Στα µικρά αγροτεµάχια, ταπερισσότερα από τα οποία βρίσκονται σε ζώνες υψηλής παραγωγικότητας, οι ακτήµονες θα προτιµηθούν», επεσήµανε ο υπουργός. Εκανεεπίσης λόγο για λιγοστά αγροτεµάχια – «τέσσερα, πέντε, δέκα, δεκαπέντε από τα χιλιάδες κοµµάτια» – τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που προσφέρονται για άλλου είδους αξιοποίηση, όπως εξελιγµένες µορφές βιοµηχανίας ή άλλα είδη ανάπτυξης. Αµέσως µετά την Κεντρική Μακεδονία, σειρά θα πάρουν οι Περιφέρειες Θράκης, Δ. Μακεδονίας και Θεσσαλίας, ενώ σύντοµα µπορεί να υπάρχει εικόνα και για την προς αξιοποίηση αγροτική γη της Αττικής. Αλλωστε την επόµενη εβδοµάδα συνεδριάζει τοΠεριφερειακό Συµβούλιο του Λεκανοπεδίου για την ανακοίνωση του αγροτικού καλαθιού της Αττικής.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου