20/1/11

Αγροτικός «Καλλικράτης»

Γ.Φιντικάκης-Τα Νέα        Σε συγχωνεύσεις συνεταιρισµών οδηγεί το νέο νοµοσχέδιο
«Καλλικράτη» και στους συνεταιρισµούς προβλέπει το σχέδιο της κυβέρνησης για την αναδιάρθρωσή τους, καθώς από τους 6.500 που υπάρχουν σήµερα τζίρο κάνουν λιγότεροι από χίλιους.

Τη νέα δοµή των συνεταιρισµών προβλέπει το σχέδιο νόµου που παρουσιάζει σήµερα στο ...
Υπουργικό Συµβούλιο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κ. Σκανδαλίδης, καιπου οδηγεί σε συγχωνεύσεις πολλών εξ αυτών, αφού από τους σηµερινούς 6.500 γύρω στο 80% εκτιµάται πως είναι απλώς «σφραγίδες».
Το νοµοσχέδιο θα οδηγεί µε έµµεσο τρόπο όσους συνεταιρισµούς δεν έχουν δραστηριότητα στο να συγχωνευθούν µε άλλους ή διαφορετικά να κλείσουν.

Ειδικότερα θα προβλέπει τη δηµιουργία ενός µητρώου στο οποίο οισυνεταιρισµοί θα χωριστούν σε ενεργούςκαι µη ενεργούς,µε βάση µια σειρά από οικονοµικά κριτήρια, όπως τζίρος, βιωσιµότητα, αποτελεσµατικότητα και τυχόν εξαγωγές.
Οσοι δεν ταπληρούν δεν θαµπορούν στο εξής να συµµετέχουν σε κοινοτικά προγράµµατα, που είναι και το ζητούµενο.

Οι κερδισµένοι του νέου µοντέλου
Κερδισµένοι τουνέου µοντέλου είναι όσοι συνεταιρισµοί έχουν τηδυνατότητα να συγκεντρώνουν, να αποθηκεύουν, να µεταποιούν και να εµπορεύονται τα προϊόντα των µελών τους, να λειτουργούν δηλαδή σαν µια επιχείρηση, όπως συµβαίνει στο εξωτερικό. Το νέο αυτό µοντέλο προβλέπει επίσης ότι ο συνεταιρισµός θα πρέπει µε γεωπόνους να προσφέρει εκπαίδευση και τεχνογνωσία στους αγρότες για τις νέες καλλιεργητικές µεθόδους καθώςκαι υποστήριξη στην προµήθεια φθηνότερων λιπασµάτωνκαι φυτοφαρµάκων.

Τις αλλαγές αυτές είχε εξαγγείλει τον ∆εκέµβριο από το Ρέθυµνο ο Πρωθυπουργός. «Το µέλλον θα παιχτεί µε σκληρούς όρους και είναι αδύνατον το σηµερινό µοντέλο να αντέξει, γιατί ο συνεταιρισµός, µε εξαιρέσεις βεβαίως, δεν οργανώνει, δεν εκπαιδεύει, αλλά λειτουργεί πολλές φορές απλώς σαν διαµεσολαβητής, µε πελατειακή και ρουσφετολογική λογική µοιράσµατος εξουσίας ή ακόµη και θέσεων», είχε αναφέρει.

Να σκεφτεί κανείς ότι από τους 1.000 συνεταιρισµούς που, σύµφωνα µε τα στοιχεία του υπουργείου Α. Ανάπτυξης, έχουν έναν στοιχειώδη τζίρο εκείνοι που πραγµατικά είναι δραστήριοι είναι πολύ λιγότεροι. Εδώ και χρόνια πολλοί λειτουργούν σαν «σφραγίδες» και ο µόνος λόγος που συνεχίζουν να υπάρχουν είναι για να εκλέγουν µέλη τους στα δευτεροβάθµια όργανα (δηλαδή τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισµών), οι οποίες και συµµετέχουν στα κοινοτικά προγράµµατα. Αλλά µε τις αλλαγές που δροµολογούνται και θα παρουσιαστούν σήµερα, χρηµατοδότηση από κοινοτικά προγράµµατα θα µπορεί να πάρει ένας συνεταιρισµός µόνο αν ο τζίρος του κυµαίνεται από έναν πήχυ και πάνω. Το ίδιο νοµοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης θα περιλαµβάνει επίσης µέτρα για τα δηµοπρατήρια και για τη συµβολαιακή γεωργία.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου