13/1/11

Ανώτατο πλαφόν 4.000 ευρώ

Στα 4.000 ευρώ έχει πλέον ορισθεί το ανώτατο όριο των μικτών μηνιαίων αποδοχών των εργαζομένων σε όλες ανεξαιρέτως τις δημόσιες επιχειρήσεις και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση και επηρεάζουν το δημοσιονομικό έλλειμμα. Ταυτόχρονα, μειώνεται κατά...
 10% το σύνολο των αποδοχών των υπαλλήλων, όταν αυτές υπερβαίνουν, υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση, τα 1.800 ευρώ.


Στις διευκρινήσεις αυτές προέβη η Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ του υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο της εφαρμογής των νόμων 3429/2005 και 3845/2010, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν με το ν. 3899/2010. Από τη μείωση αυτή, εξαιρούνται το οικογενειακό και το επίδομα ανθυγιεινής ή επικίνδυνης εργασίας και τα επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων και Πάσχα. Ενώ, από το ανώτατο πλαφόν των 4.000 ευρώ εξαιρούνται οι απολαβές των προέδρων, διοικητών και διευθύνοντων συμβούλων των ΔΕΚΟ και των ΝΠΙΔ.

Η Ειδική Γραμματεία ζητεί από τις δημόσιες επιχειρήσεις να προχωρήσουν άμεσα σε έκτακτες γενικές συνελεύσεις, προκειμένου να ορισθούν ορκωτοί λογιστές για τον έλεγχο των τριμηνιαίων και των ετήσιων καταστάσεων του 2010. Ταυτόχρονα, οι εσωτερικοί ελεγκτές στις επιχειρήσεις, καλούνται να ελέγχουν σε μηνιαία βάση για κάθε εταιρεία την εφαρμογή των μισθολογικών μειώσεων, καθώς τις λειτουργικές δαπάνες, σε μια ευρύτερη προσπάθεια συγκράτησης των λειτουργικών εξόδων.

Παράλληλα, η Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ εξηγεί και το πώς θα πρέπει οι δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις να ενημερώνουν το υπουργείο Οικονομικών για τα οικονομικά στοιχεία τους, για να είναι ευχερής η παρακολούθηση, αλλά και η όποια παρέμβαση απαιτηθεί. Ειδικά για τα στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια 2011-2013, η προθεσμία υποβολής τους παρατείνεται έως τις 24 Ιανουαρίου 2011.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου